Dorpsbelang Hollum


De vereniging werd in 1948 opgericht in hotel de Zwaan nadat de Hollumer VVV was opgegaan in VVV Ameland, met als doel de (economische) belangen van Hollum te behartigen. Ameland was tijdens de oorlog verboden voor bezoekers. Na deze duistere periode is door de vereniging ontzettend veel werk verricht om het toerisme weer van de grond te krijgen. Zo werden er schelpenpaden aangelegd, een tentenkamp opgericht, voorzieningen aangebracht t.b.v. de baders zoals badhokjes en reddingsmateriaal maar bijvoorbeeld ook strandfeesten georganiseerd.
Tijdens de jaarvergaderingen werden allerlei zaken die in de dorpsgemeenschap speelden besproken en veel problemen konden door de vereniging worden opgelost.

Na 65 jaar is de vereniging nog steeds springlevend en worden nog steeds allerlei activiteiten in het dorp georganiseerd zoals de Koninginnedag met feestelijke optocht en spelletjes, de intocht van Sint Nicolaas, de braderieŽn, een lampionoptocht en de kermis. Ook zorgt Dorpsbelang voor een aantal activiteiten met koopavonden in het dorp en plaats zij rond de kerstdagen een aantal kerstbomen in het dorp.
Regelmatig heeft het bestuur overleg met diverse (overheids) instanties en andere verenigingen en wordt er ieder jaar een ledenvergadering gehouden waar eenieder zijn zegje kan doen.

U kunt dit werk steunen door lid te worden voor Ä 3.- per jaar.
Voor echtparen/samenwonenden bedraagt de contributie Ä 4.30 per jaar.
U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer 30.20.07.431 t.n.v. Dorpsbelang Hollum


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 13 februari a.s.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
Jaarverslag secretaris 2012/2013Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: IJsbrand Smit Tel: (0519)554985
Secretaris: Henk Kingma Tel: (0519)556422
Penningmeester Marten Thomassen Tel: (0519)554282
Materiaal Douwe Barf
Communicatie Jellie de Vries
Algemeen lid Sietske Smit-Atsma
Astrid de Boer-Boersma